FARM EXPERT PROPERTIES

Farm Expert Properties & Auctioneers is aktief in die Agri-gemeenskap vanaf 2 Augustus 2009 . Ons visie is om alle eiendomsmark uitdagings te akkomodeer in ’n steeds veranderende ekonomie. Die missie is om elke kliënt se belange op die hart te dra en om ons reputasie wat oor die jare opgebou is, met integriteit in stand te hou. Farm Expert Properties se 9 agente besit ’n groot markaandeel in verskeie areas en deur doelgerigte bemarkingsplanne, markanalises en persoonlike aandag poog elkeen om steeds voort te bou op hul suksesse.

We at Farm Expert Properties & Auctioneers build our business predominatly by referral and really look after our relationships. By keeping in touch we try to add value to our customer’s lives. Every time a friend or client refers us to someone, we consider it an honour and resonsibility and we are committed in taking very good care of them.

Traditional land not affected by Section 25 amendment

9 JUL 2018

A meeting of a Ministerial Task Team and National House of Traditional Leaders has resolved that the traditional land would not be affected by the proposed amendment of Section 25 of the Constitution. Read more...

Hoe om op geldige wyse die tydperk vir goedkeuring van ‘n huislening, te verleng

07 June 2018

“Ek is in die proses om ‘n huis koop. Die koopkontrak is onderworpe aan die voorwaarde dat ek binne 30 dae ‘n huislening kry. My tyd raak nou min, maar ek is baie naby daaraan om die finansiering deur my bank goedgekeur te kry. Ek het net ‘n paar ekstra dae nodig. Is dit moontlik om die 30-dae periode te verleng, en indien wel, teen wanneer moet dit gedoen word? Ek wil regtig nie hierdie huis verloor nie!”

Om verder te lees... Druk Hier..

How to validly extend the period for getting your home loan approved

07 June 2018

“I’m trying to buy a house. The purchase agreement is subject to the condition that I obtain a mortgage bond within 30 days. My time is running out but I’m close to getting the financing approved from my bank. I just need a few more days. Is it possible to extend the 30 day period and if so by when must this be done? I really don’t want to lose this house!”

Read more.... click here..

Please visit our website for more information.

Overview of FARM EXPERT PROPERTIES:FARM EXPERT PROPERTIES
80 Stella Street
Vryburg
Contact Details
Contact :Malinda Scheepers
Telephone : 053 927 0290
Cell : 083 285 7263
Email : Click Here
www.farmexpert.co.za

Office Hours
Mon - 8am -5pm
Tue - 8am -5pm
Wed - 8am -5pm
Thu - 8am -5pm
Fri - 8am -5pm
Sat - Closed
Sun - Closed
After Hours Available Y/N

Primary Services
Farm Agents
Irrigation Farms
Chicken Farms
Crop Farms
Cattle Farms
Irrigation Farms
Game Farms
Commercial Properties

Other Services
Small Holdings
Residential Properties
Auctions
.
.
.
.
.

Meet the Team

Farm Expert Management and Consultants

alternative text

CEO and Property Practitioner

alternative text

Principal

alternative text

Office Administrator

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

alternative text

Property Practitioner

South African Wood Preservers Association

Property Practitioner

HB Loodgieters Durbanville

HB Plumbing Durbanville